Dodatkowe szczegóły przetwarzania danych osobowych
w świetle art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie w świetle obowiązujących przepisów jest właściciel Sklepu Internetowego www.ustrzelcel.pl czyli:
Przedsiębiorstwo Strzeleckie SCS Jacek Pawlus
Dziwiszów 169
58-508 Jelenia Góra
NIP 611 229 03 83
W przypadku pytań lub wątpliwości w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami pod adresem:
scs.rwkk@gmail.com
lub adresem stacjonarnym udostępnionym powyżej.
2. Skąd mamy Twoje dane?
Wszystkie dane osobowe jakie posiadamy otrzymaliśmy od Ciebie w trakcie składania zamówienia, procesie realizacji zamówienia, zadawania pytań o produkt.
3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
a) zawarcie i przeprowadzenie transakcji w Sklepie Internetowym, włączając w to dokonanie płatności za zakupione towary oraz zawarcie umowy o świadczenie usług kurierskich.
b) obsługa zapytań, obsługa zapytań o produkt oraz obsługa wykonania towarów wg Twoich indywidualnych zaleceń.
c) obsługi wszystkich obowiązków prawnych, włączając w to reklamacje, zwroty, tworzenie i przechowywanie dokumentacji skarbowej rejestrującej sprzedaż oraz podatkowej i rachunkowej.
Wszystkie dane jakimi dysponujemy będziemy przetwarzać tak długo, jak to będzie konieczne do wywiązania się z naszych umów z Tobą, z naszych obowiązków wynikających z Twoich praw konsumenckich oraz naszych obowiązków skarbowych wobec Ciebie i podatkowo księgowych.
d) dochodzenia roszczeń i prowadzenie windykacji należności. Generalnie rzecz w tym, że ten punkt pozwala nam dochodzić roszczeń wobec firm kurierskich z tytułu uszkodzonej przesyłki, zagubionej przesyłki lub nienależycie wykonanej usługi.
e) marketing – kilka razy w roku będziemy organizować promocje, raz na jakiś czas opublikujemy w Sklepie Internetowym nowy produkt. Chcielibyśmy móc Ci o tym powiedzieć i najprostszym na to sposobem będzie wysłanie wiadomości e-mail na adres który otrzymaliśmy od Ciebie w trakcie składania zamówienia lub składania zapytania o produkt.
W każdym momencie możesz powiedzieć nam, że nie masz na to ochoty i wówczas zaprzestaniemy tego typu działalności. Wystarczy że napiszesz do nas wiadomość e-mail lub wiadomość na adres stacjonarny firmy.
4. Ważna sprawa – czy dzielimy się z kimkolwiek danymi które uzyskaliśmy?
Tak. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przekażemy Twoje dane firmom i podmiotom świadczącym dla nas usługi w tym usługi informatyczne służące poprawnemu funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, pośrednikom świadczącym usługi płatnicze w Internecie. Z całą pewnością udostępnimy Twoje dane firmie kurierskiej oraz firmie rachunkowej. Jeżeli zaistnieje taka konieczność – także kancelarii prawniczej. W żadnym wypadku nie przekażemy Twoich danych komukolwiek kto nie jest bezpośrednio związany z realizacją Twoich zamówień lub egzekucji Twoich praw.
5. W jaki sposób możesz zarządzać swoimi danymi?
Twoim niezbywalnym prawem jest:
– prawo dostępu do Twoich danych, które nam podałeś i które przetwarzam
– prawo do ich zmieniania, poprawiania, przenoszenia, usunięcia Twoich danych
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego o którym pisaliśmy wcześniej.
Moment w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy jest słusznym momentem do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.
6. Czy Twoje dane są bezpieczne?
Wszystkie działania jakie prowadzimy w związku z działalnością Sklepu Internetowego związane z przeprowadzaniem transakcji z Tobą są ukierunkowane na to, by Twoje dane osobowe były tak bezpieczne jak to jest możliwe. Dostęp do nich mają jedynie te osoby, których obowiązki tego wymagają lub pośrednicy wykonujący dla nas usługi związane z realizacją Twojego zamówienia. Dbamy o to, by współpracujący z nami pośrednicy przetwarzali Twoje dane osobowe z najwyższą dbałością o ich bezpieczeństwo.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszą Polityką Prywatności lub tych o których zapomnieliśmy napisać zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
Polityka Prywatności jak i jej ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji w Sklepie Internetowym.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie, jednakże zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na Twoje prawa i obowiązki nabyte przed zmianą.