Bezpieczeństwo na strzelnicy – krok po kroku.

Strzelectwo nie jest trudne i skomplikowane. Oprócz konieczności opanowania sprzętu i pewnych manualnych zagadnień bezwzględnie należy zapoznać się i stosować się do reguł i przepisów bezpieczeństwa. Należy także samemu zadbać o własny komfort i bezpieczeństwo poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, podnoszenie swoih umiejętności i kwalifikacji.

W praktyce oznacza to przede wszystkim konieczność zapoznania się z regulaminem strzelnicy. W tym dokumencie znajdują się podstawowe informacje na temat tego co można a czego nie można robić na strzelnicy. Każda strzelnica w Polsce ma regulamin i przed rozpoczęciem zajęć należy go przeczytać i stosować do przepisów w nim zawartych. Należy także sprawdzić czy operator lub właściciel strzelnicy wprowadził swój własny regulamin korzystania z obiektu – ma do tego prawo a obowiązkiem strzelca jest przestrzeganie jego zapisów.

Kolejna rzecz – przepisy bezpieczeństwa organizacji strzeleckich. W bardzo wielu punktach są ze sobą zgodne i warto je znać. Wśród organizacji które sporządziły swój zbiór zasad bezpieczeństwa wypadałoby wymienić:

– Polski Związek Strzelectwa Sportowego

– IPSC Region Polska

– zasady bezpieczeństwa PIRO, Ligi Sportera, 3 GUN

To nie jest długa lektura, warto je znać i poświęcić im trochę czasu. To solidna podstawa do bezpiecznego korzystania ze strzelnicy, broni palnej i stalowych celów strzeleckich.

Nie zapominajmy także o BLOS. BLOS to akronim słów:

Broń – każdą broń należy traktować jak załadowaną. Zawsze.

Lufa – lufę należy kierować wyłącznie w kierunku celu, w kulochwyt lub w kierunku bezpiecznym wyznaczonym przez Prowadzącego Strzelanie

Otoczenie – zanim oddasz strzał sprawdź otoczenie swoje oraz celu. Upewnij się że nie ma nikogo na linii strzału

Spust – połóż palec na spuście wyłącznie w momencie oddawania strzału, kiedy masz pewność celowania. W każdym innym przypadku palec trzymaj na szkielecie broni.

Stalowe cele strzeleckie – zasady bezpieczeństwa.

Sprawa podstawowa i bezdyskusyjna – zawsze i bezwzględnie stosuj ochronniki wzroku i słuchu. Żadne ustawienie lub zawieszenie celów stalowych nie gwarantuje stuprocentowej pewności uniknięcia rykoszetów powstających na skutek ich ostrzeliwania.

Wszystkie cele staraj się ustawić jak najbliżej kulochwytu by uniknąć przerzucenia pocisku ponad kulochwytem w przypadku nie trafienia w cel. Ustawienie celu w pobliży kulochwytu pomoże także wyłapać rykoszet powstały w wyniku ostrzelania podłoża.

Dobierz cel odpowiadający wymiarami Twoim umiejętnościom. W początkowej fazie rozwoju strzelca próba skutecznego ostrzelania niewielkiego celu może skończyć się wieloma rykoszetami.

Jeżeli używasz stalowych celów strzeleckich do treningu przed zawodami zapoznaj się z przepisami organizacji sportowych używających ich w swoich rozgrywkach i stosuj się do wytycznych mówiących o sposobach posadowienia lub zawieszenia celu wykonanego ze stali.

Zadbaj o dostateczną odległość celu od Ciebie. Zalecamy, by ze względu na typ i rodzaj używanej amunicji minimalna odległość strzelań wynosiła co najmniej:

– 10 metrów dla broni bocznego zapłonu,

– 12-15 metrów dla broni krótkiej i gładkolufowej zasilanej amunicją śrutową skeet/trap,

– 25 metrów dla amunicji Magnum oraz 7,62×25

– 50 metrów dla amunicji pośredniej .223Rem i 7,62×39 i kulo ołowianej broni gładkolufowej

– 150 metrów karabin, maksymalna Ek 4000J

Żaden z naszych produktów nie został zaprojektowany by wytrzymać ostrzelanie z amunicji przeciwpancernej, zapalającej, amunicji z rdzeniem stalowym, śrutem stalowym lub inną amunicją specjalną. Strzelanie do celów stalowych taką amunicją może je uszkodzić i sprowadzić niebezpieczeństwo dla strzelca i osób postronnych. Wszystkie zawiesia, haki, śruby i elementy mocujące nie są odporne na trafienia żadnym typem amunicji.